Praktisch, nuchter en typisch Hollands. Makkelijk besparen op kosten en het milieu. Zoekmachine, Tips om te Besparen
   
Tips om te besparen

 
    Gewonnen   Warmte

1 - 8 van 19 voor gewonnen warmte

gewonnen warmte
Bio-energie - Tips om te Besparen
... bio-energie recycle bio-energiesystemen werken op plantaardig materiaal. hier wordt energie uit gewonnen vergissen, verbranden, vergassen of te verwerken als biofuel. plantaardige materiaal dat wordt ... zonneboilers zonnecelfolie zonnepanelen kopen gas warmte isoleer tegen warmteverlies dicht alle gaten en kieren gebruik de zon installatie van cv warmte gas besparend handelen warmtepomp, iets voor ...
tipsomtebesparen.nl

gewonnen warmte
Windenergie - Tips om te Besparen
... windenergie windenergie windenergie windzak wind bewegende lucht en bevat dus bewegingsenergie. windenergie gewonnen wordt door deze bewegingsenergie om te zetten in een bruikbare vorm. iedereen kent ... zonneboilers zonnecelfolie zonnepanelen kopen gas warmte isoleer tegen warmteverlies dicht alle gaten en kieren gebruik de zon installatie van cv warmte gas besparend handelen warmtepomp, iets voor ...
tipsomtebesparen.nl  meer van deze site


Ervaringen met de warmtepomp | OliNo
... de verhouding tussen gea nvesteerde (elektrische ) gewonnen warmte.a gekozen bron van de warmtepomp, drager van de gewonnen warmte, toegepaste technologie en de gewenste af te geven warmte varieert deze cop investering helaas hangt de ... maar bronnen waaronder b.v ook de warmte uit de kern van de aarde. toch komt het grootste deel van warmte wel degelijk uit de warmte van de zon. overigens is er wel ...
olino.org


Biomassa als energie bron | Dier en Natuur: Milieu
... hierdoor vormt zich een co2 mantel rond de aarde die ervoor zorgt dat er minder warmte ontsnapt. dit leidt tot opwarming van de aarde die ervoor zorgt dat de waterspiegel ... van organische oorsprong, waaruit energie kan worden verkregen. biomassa kan op vele manieren worden gewonnen. zo kunnen bijvoorbeeld bestaande bossen worden gebruikt voor de biomassa, productievelden worden aangelegd speciaal ...
infonu.nl


Zuiniger dan een Prius en sneller dan een Ferrari | OliNo
... accu opgeladen zodra men begint te remmen. normaal verloren zou gaan aan warmte in de remmen wordt weer terug gewonnen door de motor als generator te laten werken. breaking 8221; genoemd. met ... efficiency auto. sad says at 8 12 am li-ion accu 8217;s genereren veel warmte onder hoge stress (dus effectiviteit probleem), capaciteit effeiciency kan inderdaad hoog zijn (tot efficiency hoog ...
olino.org


2006 11 criteria rangorde papierwaren
... vermijdt grondgebruik door boomplantages en helpt de afvalberg verkleinen. bij wit papier gewonnen uit verse houtpulp, wordt slechts hout als grondstof aangewend.. bleekmethode kringlooppapier ... (aox) en fosfor) - emissies in de lucht (zwavelverbindingen, stikstofoxiden, koolstofdioxide) - energieverbruik (warmte-energieverbruik en elektriciteit) hoe minder water- en luchtvervuiling en hoe lager ...
milieukoopwijzer.be


Groene Energie > Verklarende woordenlijst
... grootschalige toepassingen uit het leven gegrepen cases campagnemateriaal woordenlijst bio-energie energie gewonnen uit biomassa. biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal. biomassa het biologisch ... windenergie energie die via een windturbine wordt gewonnen uit de wind. windturbine naam voor een moderne windmolen. zonneboiler boiler die warmte uit zonlicht gebruikt voor het verwarmen ...
energiesparen.be


Groene Energie > Grootschalige toepassingen
... windenergie laat maar waaien windenergie is de elektrische energie die door een windturbine gewonnen wordt uit de wind. zo wekt een gemiddelde windturbine elektriciteit gezinnen. in ... niets verloren laten gaan warmtekrachtkoppeling is de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. daarbij wordt de warmte die in een gewone elektriciteitscentrale verloren gaat, gerecupereerd voor industria le ...
energiesparen.be  meer van deze siteDe resultaten zijn gefiltered.
Toon alle resulaten voor gewonnen warmte
  tipsomtebesparen.nl   contact   links   privacy policy   tip aanmelden